woensdag 30 november 2022

De gemeenteraad buigt zich begin december over een voorstel om dit bedrag uit de algemene reserve op te nemen. Het extra geld is nodig om het terrein waar jarenlang de noodschool van Het Driespan, locatie Flosbeugel stond, opnieuw te saneren.(Noordhollands Dagblad, 29 november)
Lees meer:noordhollandsdagblad.nl