maandag 05 december 2022

Bodemdaling wordt in een aantal gebieden in Flevoland een probleem. Vernatting speelt akkerbouwers parten. Om de problemen in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen, is een jaar geleden ‘Gebiedsproces bodemdaling Flevoland’ gestart. (Boerderij, 2 december)
Lees meer:  boerderij.nl