dinsdag 24 januari 2023

Zo’n 42 procent van het Nederlands landbouwareaal is aangewezen als met nutriënten verontreinigd gebied. Dat percentage zal nog toenemen als de gebieden op 1 januari 2024 definitief worden vastgesteld. Dat blijkt uit de brief die landbouwminister Piet Adema naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de derogatieregeling. Voor het bepalen van de omvang van de verontreinigde gebieden baseert de minister zich mede op aanwijzing van de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. (H2O Waternetwerk)
Lees meer:  h2owaternetwerk.nl