donderdag 16 maart 2023

Bodemgekoppelde warmtepompen – ook bekend als gesloten bodemenergiesystemen – zijn in veel nieuwbouwwijken de standaardoplossing voor aardgasvrij bouwen. Wist u dat tegenwoordig ongeveer de helft van de woningen (grondgebonden of gestapeld) van bodemgekoppelde warmtepompen worden voorzien? Dit kunnen zowel individuele systemen zijn (een bodemlus met een warmtepomp) of systemen die een gezamenlijke warmtepomp hebben met een collectieve bron. Is dit innovatief, ingewikkeld of duur? Nee eigenlijk niet! Duurzaam? Nou en of! (Binnenlands bestuur, 15 maart)
Lees meer:binnenlandsbestuur.nl