Het droogteseizoen is dit jaar nat begonnen. In april viel er landelijk gezien behoorlijk veel regen en dat is goed nieuws voor waterbeheerders. De grondwaterstanden zijn gemiddeld tot hoog voor de tijd van het jaar en de afvoeren van de Rijn en de Maas hebben normale waarden. Hierin wordt de komende weken geen wezenlijke verandering verwacht. (H2O Waternetwerk, 1 mei)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl