donderdag 11 mei 2023

Het Twentekanaal is voor de tweede keer in korte tijd vervuild met de giftige en kankerverwekkende stof dioxaan, afkomstig van chemiebedrijf KLK Kolb in Delden. De hoogst gemeten concentratie dioxaan bedroeg 170 ug/l. Rijkswaterstaat en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta spoelen het kanaal sinds woensdagavond 2 mei door. Het chemiebedrijf heeft verschillende maatregelen genomen om vergelijkbare problemen te voorkomen. De lozing is niet illegaal zolang het chemiebedrijf maar voldoet aan de minimalisatieverplichting. (Waterforum, 8 mei)
Lees meer: waterforum.net