In aanvulling op landelijke wetgeving stelt waterschap Hollandse Delta extra voorwaarden aan opgepompt grondwater met PFAS. Dit om de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater extra te beschermen en om illegale situaties te voorkomen. Het voorstel wordt vanmiddag besproken in een openbare commissievergadering. (Regio Online, 12 mei)
Lees meer: regioonline.nl