maandag 15 mei 2023

Provincie Utrecht - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) vraagt grondwatergebruikers in Utrecht om zich te melden. Volgend jaar gaat het waterschap op zoek naar gebruikers van locaties waarvan bekend is dat er grondwater wordt gebruikt, maar die zich niet hebben gemeld. (RTV Utrecht, 12 mei)
Lees meer: rtvutrecht.nl