Rond Schiphol is een kankerverwekkende stof afkomstig uit vliegtuigmotoren aangetroffen in het grondwater. De vondst bevestigt de vermoedens van omwonenden dat de uitstoot van het vliegverkeer hun leefomgeving verwoest. (SchipholWatch, 25 mei)
Lees meer: schipholwatch.nl