maandag 11 september 2023

Door klimaatverandering worden steeds hogere eisen gesteld aan zowel de af- als aanvoer van water bij een perceel. Stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa) heeft de afgelopen drie jaar in Zuid-Holland ervaring opgedaan met omgekeerde drainage om hier meer grip op te krijgen. (Nieuwe Oogst, 8 september)
Lees meer:nieuweoogst.nl