donderdag 14 september 2023

Wij zijn gestart met met het baggeren van de vijvers in de wijk De Heege in Coevorden. De sliblaag wordt uit de vijvers gehaald en de duikers tussen de vijvers gereinigd. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden die vijvers waar vissen zich niet naar andere vijvers kunnen verplaatsen afgevist door een deskundige visser. De vissen gaan (tijdelijk) naar andere vijvers. (Waterschap Vechtstromen, 14 september)
Lees meer: vechtstromen.nl