De komst van een tweede aardwarmtebron bij Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk loopt verdere vertraging op. Nadat er eerder problemen waren bij het boren, ging er nu iets mis bij het vastzetten van buizen in cement. (WOS, 19 maart)
Lees meer: wos.nl