SOESTERBERG / ZEIST Vijf jaar na het ontdekken van verontreiniging van grond en drinkwater op de voormalige vliegbasis heeft de provincie boringen laten uitvoeren. Onderzoek was nodig omdat ten zuiden van Park Vliegbasis Soesterberg een nieuwe woonwijk is gepland. Om die te kunnen realiseren moet eerst de bodem gesaneerd worden. (De Nieuwsbode, 22 maart)
Lees meer: denieuwsbode.nl