De bodem- en gewasadviseurs van Van Iperen leggen de laatste jaren steeds meer de nadruk op bodemkwaliteit en bodemleven in hun gesprekken met agrarische klanten. Volgens Rens de Bruijckere brengt natte herfst 2023 uitdagingen mee voor voorjaar 2024 en zitten oplossingen vaak in het leven in de bodem. (Akkerwijzer, 25 maart)
Lees meer: akkerwijzer.nl