Anna Paulowna – De fractie LADA heeft bij monde van haar raadslid Henk van Gameren vragen gesteld over de met PFOS vervuilde grond van Schiphol, die is afgevoerd naar de stortplaats van Afvalzorg in de Wieringermeer. Van Gameren stelt dat over de ernstig vervuilde grond (tot 250 microgram PFOS per kilo) nauwelijks informatie te vinden is op de website van Afvalzorg. (Regio Noordkop, 29 maart)
Lees meer: regionoordkop.nl