dinsdag 07 oktober 2003
UTRECHT - Gemeente Utrecht laat de komende weken een vervolgonderzoek uitvoeren naar de omvang, herkomst en risico's van een asbestverontreiniging in de achtertuin van een pand aan de Billitonkade (Persbericht Gemeente Utrecht, 7 oktober). Onderdeel van het onderzoek is ook het in kaart brengen van mogelijke saneringsmethoden en het opstellen van een saneringsplan. Het onderzoek volgt op de vaststelling van een asbestverontreiniging in de onderlaag van de achtertuin die door de bewoner dit voorjaar bij de gemeente is gemeld. Op basis van de melding door de bewoner heeft de gemeente een eerste bodemonderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat in de betreffende achtertuin onder de bovenste tuingrond een sterk vervuilde laag met een hoge concentratie asbest ligt. Omdat in de bovenste laag tuinaarde geen noemenswaardige concentratie asbest is aangetroffen, zijn in de huidige situatie geen risico's te verwachten. Die zouden er wel zijn als door werkzaamheden in de tuin asbest aan het oppervlak komt. Met het vervolgonderzoek probeert gemeente Utrecht ook meer zekerheid te krijgen over de herkomst van de asbestverontreiniging. Als mogelijke bron van de vervuiling van de bodem wordt een asbest-cementhandel genoemd die enkele tientallen jaren geleden gevestigd is geweest op een locatie grenzend aan de betreffende achtertuin. Om de omvang van de verontreiniging vast te stellen, zullen ook in omliggende tuinen enkele grondboringen worden uitgevoerd. Daartoe wordt contact opgenomen met de betreffende huiseigenaren en/of bewoners. Ook overige omwonenden zijn door de gemeente over het vervolgonderzoek naar de bodemverontreiniging op de hoogte gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper van Riet, Stadhuis Bestuurscommunicatie, tel. (030) 286 11 48.