vrijdag 18 mei 2018

De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg loopt vertraging op. De vertraging komt door de vondst van lage concentraties PFOS en PFOA in de bodem van het hele werkgebied. Daarnaast blijken de kosten voor het project hoger dan tijdens de voorbereidingen zijn geraamd. De verwachting is dat de provincie Noord-Holland het project na de zomer kan aanbesteden zodat de werkzaamheden in 2019 kunnen starten. (Nieuwe Meerbode, 17 mei)

Lees meer: meerbode.nl

vrijdag 18 mei 2018

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft woensdag de Staat van Ons Water naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rapportage beoordeelt dat het waterbeleid ook in 2017 in de pas liep met de gestelde doelen om de waterkwaliteit te verbeteren en Nederland te beschermen tegen hoogwater. Er liggen nog wel uitdagingen op het gebied van nieuwe onbekende stoffen uit onder meer de industrie. (Utilities, 17 mei)

Lees meer: utilities.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

donderdag 17 mei 2018

Soms heb je geluk, soms heb je pech. Wij gingen in de meivakantie met ons gezin op vakantie naar Sardinie. Met het vliegtuig, waar ik me best een beetje voor schaamde. In april begon ik bij Rijkswaterstaat met een nieuwe klus waarbij ik me bezig houd met CO2-reductie. Leg dat funvliegen maar eens uit aan je kersverse collega's. (Jan Klein Kranenburg, 17 mei)

Lees meer: Column Jan: The world is changing

donderdag 17 mei 2018

De grond achter het Sliedrechts Museum heeft ruim vier maanden onafgedekt gelegen. Afgelopen woensdag 9 mei kwam hier verandering in en werd een bodemsanering uitgevoerd. (Het Kompas Sliedrecht.nl, 16 mei)

Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

donderdag 17 mei 2018

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voormalige defensieterrein aan de Kanaalweg schoon opgeleverd aan de gemeente Utrecht. Na een complexe sloop- en saneringsoperatie was het terrein van ca. 7,4 hectare klaar voor de overdracht. (Rijksvastgoedbedrijf, 15 mei)

Lees meer: rijksvastgoedbedrijf.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

donderdag 17 mei 2018

De waterkwaliteitsnorm voor GenX-stoffen is voorlopig vastgesteld op 118 nanogram per liter. Een definitieve norm voor oppervlaktewater is pas mogelijk, wanneer de resultaten van een onderzoek naar de opname van GenX door vissen bekend zijn. (H2O Waternetwerk, 16 mei)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 17 mei 2018

De Commissie m.e.r. in 2017:

  • Samen met gemeenten en provincies ontwikkelde de Commissie m.e.r. een nieuwe aanpak van milieueffectrapportage voor omgevingsplannen en omgevingsvisies.
  • In 70 procent van de getoetste milieueffectrapporten ontbrak belangrijke informatie.
  • De Commissie m.e.r. internationaal werd positief geevalueerd. Een nieuwe vijfjarensubsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken was het gevolg.
    (mer, 15 mei)

Lees meer: commissiemer.nl

donderdag 17 mei 2018

Schone energie uit aardwarmte: de Universiteit Utrecht onderzoekt met diverse partijen de mogelijkheden om de eerste aardwarmtecentrale van Utrecht te bouwen. Schone energie is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Aardwarmte (geothermische energie) biedt veel mogelijkheden, maar er is nog niet veel bekend over het grootschalige gebruik ervan. Geothermische energie is duurzaam, schaalbaar en is continu beschikbaar. Er is bovendien bovengronds relatief weinig ruimte voor nodig. (Elektor, 16 mei)

Lees meer: elektormagazine.nl

20200224 BBF gecentreerd

stokstaartje 300 200

Remediation Day HMVT nieuw

donderdag 17 mei 2018

Waterschap Noorderzijlvest en het Duitse Sidra Wasserchemie hebben samen een nieuw, milieuvriendelijker ijzerzout ontwikkeld voor het ontwateren van slib. Het nieuwe product bevat minder chloride, minder zuur en meer ijzer, maar ontwatert even goed als het oude. Dat alles maakt het ijzerzout duurzamer en milieuvriendelijker. De nieuwe vinding kreeg intern de naam IJzer 2.5 light. (Waterforum, 15 mei)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 17 mei 2018

Hoofddoel van COCOON is het ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor duurzaam stortbeheer. Hoe zijn we tot ons huidig stortbeleid gekomen? Welke keuzes zijn gemaakt en waarom? Voor het ontwikkelen van nieuw beleid is het goed om te kijken welke keuzes in het verleden gemaakt zijn. Om dit overzicht te krijgen is er een deskstudie uitgevoerd en zijn beleidsmakers en medewerkers uit de stortbranche geinterviewd. (Bodem+, 16 mei)

Lees meer: bodemplus.nl

donderdag 17 mei 2018

In de veertien gemeenten in de regio Utrecht worden deze en komende maand klimaatstresstesten uitgevoerd. Daarbij is oog voor aspecten als bodemdaling en waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 15 mei)

Lees meer: h20waternetwerk.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020