woensdag 08 maart 2017

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is bereid de juridische belemmeringen binnen de wetgeving weg te nemen, zodat het bestaande stelsel van riolering gebruikt kan worden voor het collectief zuiveren van afvalwater door de glastuinbouw (GroeneRuimte, 7 maart).

Lees meer: groeneruimte.nl

woensdag 08 maart 2017

Minister van Economische Zaken Henk Kamp vindt dat positieve ervaringen bij de aanbesteding van windparken op zee een les zijn voor onder meer aardwarmte (GF Actueel, 7 maart).

Lees meer: gfactueel.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

woensdag 08 maart 2017

De provincie zal nogmaals zestien locaties met vervuilde grond aanpakken (Omrop Fryslan, 7 maart).

Lees meer: omropfryslan.nl

woensdag 08 maart 2017

Dit is een van de maatregelen die het COA neemt na de berichtgeving over eventuele bodemverontreiniging bij het Ter Apeler asielzoekerscentrum (RTV Noord, 7 maart).

Lees meer: rtvnoord.nl

woensdag 08 maart 2017

GRONINGEN - De sanering van de vervuilde binnentuin van het Pythagorascomplex aan de Stadhouderslaan in Groningen kan beginnen (Dagblad van het Noorden, 7 maart).

Lees meer: dvhn.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 07 maart 2017

Stedelijke gemeenten kunnen veel baat hebben bij goede lokale hydrologische voorspellingen (Binnenlands Bestuur, 7 maart).

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

dinsdag 07 maart 2017

Het grondwater en de grond op de oude stortplaats langs de Rapestraat in Woumen zijn sterk vervuild (Focu-WTV, 7 maart).

Lees meer: focus-wtv.be

dinsdag 07 maart 2017

DEURNE - Bewoners van Leegveld in Deurne zijn bezorgd dat giftige stoffen van oude vuilstortplaatsen naar boven komen als de waterstand hoger wordt (Eindhovens Dagblad, 6 maart).

Lees meer: eindhovensdagblad.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws

dinsdag 07 maart 2017

ASSEN - Het project 'Boeren op goede grond in Drenthe' krijgt een vervolg in de drie noordelijke provincies (RTV Drenthe, 7 maart).

Lees meer: rtvdrenthe.nl

maandag 06 maart 2017

LOCHEM – In welke mate strooizout in het grondwater terecht komt en welke effecten dit heeft is niet bekend (Lochems Nieuws, 3 maart).

Lees meer: lochemsnieuws.nl

maandag 06 maart 2017

Op basis van een nieuwe onderbouwing houdt de gemeenteraad van Ommen vast aan het instellen van een verbod op sierteelt in twee drinkwatergebieden in Ommen (De Stentor, 3 maart).

Lees meer: destentor.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast