Download als een iCal bestand
Webinar Wateroverlast (Webinarreeks Robuuste Watersystemen)
Dinsdag, 23 Maart 2021, 10:00 - 11:00
Locatie  Online
 

Het klimaat verandert. De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarom start Witteveen+Bos vanaf 12 januari met een 10-delige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Iedere 2 weken wordt er een ander onderwerp uitgelicht.

 

Deze week:
Wateroverlast in bebouwd en landelijk gebied. Wat is de huidige stand van zaken? Wat komt er door klimaatverandering op ons af? En hoe speelt het beleid daarop in? Jaap Klein behandelt deze onderwerpen aan de hand van een casus waarbij de samenhang met andere thema’s aanbod komt.

 

Inschrijven en meer informatie op: witteveenbos.com