Download als een iCal bestand
VVM Café: Grondwater als belangrijke buffer meer zichtbaar maken
Woensdag, 22 Juni 2022, 17:30 - 20:30
Locatie  Utrecht
 

Grondwater speelt een belangrijke rol in het behoud van ecosystemen, onze drinkwatervoorziening en duurzame landbouw. Door het bufferende vermogen spelen grondwaterlichamen een belangrijke rol bij korte en langdurige crises, zowel bij extreme neerslag als droogte. Daarnaast is grondwater bij uitstek een deel van het ecosysteem dat langdurig beheer behoeft, vanwege de intrinsieke traagheid van de meeste grondwatersystemen. Dus is de link met het thema van de Nationale Milieudag – 50 jaar Grenzen aan de Groei: 1972-2022-2072 – snel gelegd.

Tijdens het VVM Café schetsen sprekers vanuit het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC-UNESCO) en Nederlandse kennisdragers de ontwikkelingen rond kennis en beheer van grondwaterkwantiteit en -kwaliteit. Ook komt de integratie van het grondwaterbeheer met milieu-, duurzaamheids- en transitiedenken aan de orde. Uiteraard is er gelegenheid tot discussie met de aanwezigen.