vrijdag 03 september 2010

AMSTERDAM - Waternet voert vanaf maandag 20 september 2010 een aantal proefboringen uit in het Diemerpark. De boringen moeten informatie opleveren hoe in de toekomst het grondwaterpeil in de goed geïsoleerde vuilstort in het park kan zakken (Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost, 2 september).

parkd

 

De delen van het park waar de werkzaamheden plaats vinden worden afgezet. Fietsers en wandelaars worden omgeleid. Omdat er tot in de vuilstort wordt geboord, zijn er preventieve veiligheidsmaatregelen getroffen. De medewerkers dragen beschermende kleding. Er is geen sprake van risico voor de gezondheid.

De sanering van de voormalige vuilstortplaats aan de Diemerzeedijk is in 2001 afgerond. Een soort omgekeerde doos met dikke verticale schermwanden van 26 meter diep en een horizontale afdeklaag isoleert het afval (zie afbeelding). Als extra beveiliging wordt het grondwaterpeil met pompen laag gehouden, waardoor er geen water naar buiten kan. Het opgepompte water wordt gereinigd en daarna afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ondanks deze werkwijze is het grondwater de afgelopen jaren gestegen. Met de proefboringen gaat Waternet onderzoeken of er andere methoden zijn om het waterpeil te laten zakken.

park2

Klik hier voor een grotere weergave. 

Voldoende bescherming
De Dienst Milieu en Bouwtoezicht is samen met Waternet eindverantwoordelijk voor het beheer en nazorg van de bodemsanering op de Diemerzeedijk. Stadsdeel Oost is beheerder van het Diemerpark. Nevin Özütok, stadsdeelwethouder benadrukt dat de huidige isolatie voldoende bescherming biedt. 'Het park is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groot natuur- en recreatiegebied waar veel bewoners en recreanten gebruik van maken. Zij fietsen, wandelen, skeeleren, en zwemmen ook met kinderen bij het strandje. Om te zorgen dat het park in de toekomst ook goed gebruikt kan worden, is onderhoud nodig.'

Natuurgebied
Bovenop de geïsoleerde vuilstort is een laag aangebracht waarop kleine bomen met korte wortels, struiken en bloemen goed kunnen groeien. Het Diemerpark is een uniek natuurgebied in de stad. Er zijn ruim tweehonderd plantensoorten geteld en ruim tweehonderd vogelsoorten, waaronder de oeverzwaluw en de ijsvogel. Ook hebben karakteristieke zoogdieren het natuurgebied weten terug te vinden, zoals vleermuizen, vossen, hermelijnen en reeën. Onder een aantal wegen lopen veilige faunatunnels voor kleinere diersoorten.

Lees meer over het Diemerpark