woensdag 30 januari 2019

De uitspoeling is bij het gebruik van organische bodemverbeteraars lager dan bij het gebruik van organische meststoffen. Dat komt omdat bodemverbeteraars een hoog gehalte aan effectieve organische stof hebben en een lage netto fosfaatmineralisatie. (Nieuwe oogst, 30 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

woensdag 30 januari 2019

Het grondwater is nog lang niet op peil, de vennen zijn trieste poelen, de velden verzuren en de kans dat zeldzame libellen nog terugkeren in de West-Brabantse vennen is bijzonder klein. De droogte van afgelopen jaren trekt diepe sporen. De vraag die bestuurders zich nu stellen is: wat gaan we doen? ,,Laten we eerst maar eens die tegels uit de tuinen halen.’’ (BN De Stem, 30 januari)

Lees meer: bndestem.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

woensdag 30 januari 2019

Het afgraven en saneren van de Bult van Pars in Klundert valt aanmerkelijker duurder uit. De grond blijkt veel ernstiger vervuild dan gedacht. Het opruimwerk is stilgelegd. (BN De Stem, 29 januari)

Lees meer: bndestem.nl

dinsdag 29 januari 2019

Het Wilhelminaplein in Hardenberg wordt de komende maanden opnieuw ingericht, maar voordat het zover is wordt onderzocht of de bodem nog interessante zaken herbergt. (De Toren, 28 januari)

Lees meer: detoren.net

dinsdag 29 januari 2019

De Overijsselse CDA-Statenfractie en de CDA-raadsfractie van de gemeente Dinkelland vinden dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zo spoedig mogelijk het vervuilde afvalwater uit de olie-industrie moet zuiveren. (RTV Oost, 28 januari)

Lees meer: rtvoost.nl

Terra Index 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

popup opkomende stoffen

dinsdag 29 januari 2019

Voor 2021 moeten veertien zogenoemde spoedlocaties met bodemverontreiniging binnen de gemeente Emmen gesaneerd zijn of moet er een plan van aanpak gereed zijn. Daar streeft de gemeente Emmen naar. (Coevorden huis aan huis, 29 januari)

Lees meer: coevordenhuisaanhuis.nl

maandag 28 januari 2019

Hogere dijken, drijvende woningen, meterkast op de bovenverdieping. Volgens Peter Glas (62), de nieuwe deltacommissaris, moeten we hard werken om klimaatverandering het hoofd te bieden. ,,We moeten klimaatdoelen halen om het leefbaar te houden. Er is geen alternatief.’’ (AD, 26 januari)

Lees meer: ad.nl

maandag 28 januari 2019

Een toekomstbestendige landbouw, een oplossing voor bodemdaling, het herstellen van de biodiversiteit van het Groene Hart en een watersysteem dat bestand is tegen de te verwachten klimaatverandering. (Agraaf,  25 januari)

Lees meer: agraaf.nl

TTE 300 200

aggb

vacature boven 300x200

maandag 28 januari 2019

Grondwaterlagen doen er tot meer dan honderd jaar over om te reageren op klimatologische veranderingen in de atmosfeer. Wetenschappers noemen dat de ‘tijdbom’ van de klimaatverandering. (Krapuul, 27 januari)

Lees meer: krapuul.nl

maandag 28 januari 2019

Een aantal waterschappen, waaronder Delfland, heeft zijn baggerwerkzaamheden opgeschort omdat er mogelijk PFAS-verbindingen in de bagger zitten. Ze doen extra onderzoek naar aanwezigheid van de toxische stof en wachten op de risicogrenswaarden voor de verbindingen. (H2O Waternetwerk, 26 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

maandag 28 januari 2019

Het ijs moest eerst gebroken worden, maar vervolgens ging vrijdagochtend een duiker te water in de Zuid-Willemsvaart in Helmond. Op zoek naar niet afgegane explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Over het kanaal komt een brug, als onderdeel van de snelle fietsverbinding Helmond-Eindhoven. Voor de aanleg wil men er zeker van zijn niet op oude bommen te stuiten. (Eindhovens Dagblad, 25 januari)

Lees meer: ed.nl

Banner 300x200

Vacature Kampen

bbf 300x200