dinsdag 26 november 2019

Op Proefboerderij Zegveld start in januari een proef waarbij de grondwaterstand in weides wordt verhoogd. De hoop is dat op die manier de bodemdaling in het veenweidegebied een halt toegeroepen kan worden roepen. (Nieuwe Oogst, 26 november)

Lees meer: nieuweoogst.nl