dinsdag 26 november 2019

Momenteel wordt er in Nederland een aangescherpte norm voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) van 0,1 microgram gehanteerd. De Omgevingsdienst IJsselland heeft de gemeenten in de regio IJsselland voorgesteld een regionale achtergrondwaarde van 0,7 microgram PFAS per kilogram grond vast te stellen. Dit deed de dienst op basis van bodemonderzoek. Een deel van de gemeenten in IJsselland heeft ingestemd met deze aangepaste norm. Door de norm binnen de diverse gemeenten aan te passen kan het grondverzet in de regio worden hervat. (Groene Ruimte, 26 november)

Lees meer: groeneruimte.nl