Nederland daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. In grote delen van Nederland daalt de bodem door menselijk ingrijpen. Zo wordt bodemdaling veroorzaakt door verlaging van het grondwaterpeil, maar ook door winning van gas en zout. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, onderzoekt in samenwerking met andere instituten het hele spectrum van bodemdaling. Dit gebeurt door te meten, te begrijpen én te voorspellen. Het levert data en kennis op die van belang is voor besluitvorming van gemeenten, provincies en de overheid. TNO’ers Peter Fokker, Kay Koster en Michiel van der Meulen beantwoorden een aantal vragen over bodemdaling. (TNO, 27 januari)
Lees meer: tno.nl