dinsdag 28 januari 2020

De provinciale statenfracties van het CDA, Forum voor Democratie en VVD roepen de provincie Fryslân op om zich in te zetten voor een hogere PFAS-norm, zodat bedrijven in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) weer aan de slag kunnen. (Leeuwarder Courant, 28 januari)
Lees meer: lc.nl