dinsdag 11 februari 2020

Meld plaatselijke PFAS-knelpunten bij het PFAS Interventieteam!

Door de verruimde PFAS-normen komt het werk in onder andere de bouw langzaam weer op gang, maar veel ligt helaas nog steeds stil.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met VNG afgesproken om samen met lokale partijen een aantal hardnekkige knelpunten ter plaatse te helpen oplossen. Het gaat om (beeldbepalende) knelpunten, waar grote belangen mee gemoeid zijn (bijvoorbeeld rond een groot bouw-, weg- of baggerproject) en die het liefst ook elders in het land spelen zodat met de gevonden aanpak anderen ook aan de slag kunnen. (MKB Nederland, 11 februari)
Lees meer: mkb.nl