vrijdag 30 oktober 2020

Het was de bodemdaling van jaarlijks een centimeter die het veenweidegebied tot probleemgebied maakte. Inmiddels blijkt het gebied ook verantwoordelijk te zijn voor enorme CO2-uitstoot. Een extra reden om, met oog op de klimaatdoelen, de veenweiden aan te pakken. (Friesch Dagblad, 30 oktober)

Lees meer: frieschdagblad.nl