maandag 09 november 2020

Op de weilanden bij 21 melkveehouders in het Zuid-Hollandse Vlist wordt in totaal 352 hectare aan veenweiden gedraineerd. Daarmee werken de boeren aan vermindering van de bodemdaling, een verbetering van de waterkwaliteit en meer biodiversiteit. (Groene Ruimte, 6 november)

Lees meer: groeneruimte.nl