dinsdag 02 maart 2021

De klassieke buisdrainage heeft met de introductie van nieuwe, regelbare vormen van drainage de afgelopen jaren een flinke impuls gekregen. Deze nieuwe drainagevormen kunnen mogelijk bijdragen aan het verminderen van verdroging op de hogere zandgronden en aan het verminderen van bodemdaling in het westen van Nederland. Natuurorganisaties blijven kritisch. (Groene Ruimte, 1 maart)

Lees meer: groeneruimte.nl