De eerste asfaltcentrale neemt maatregelen tegen te hoge uitstoot van de kankerverwekkende stof benzeen dat vrijkomt bij de recycling van oud asfalt. (Trouw, 24 maart)

Lees meer: trouw.nl