woensdag 24 maart 2021

De eerste asfaltcentrale neemt maatregelen tegen te hoge uitstoot van de kankerverwekkende stof benzeen dat vrijkomt bij de recycling van oud asfalt. (Trouw, 24 maart)

Lees meer: trouw.nl