donderdag 20 mei 2021

De Toolbox Bodemdaling in Steden moet handvaten bieden om bodemdaling tegen te gaan. Het project is een initiatief van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland in nauwe samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. (Stadszaken, 19 mei)

Lees meer: stadszaken.nl