Op de Münsterlaan blijkt na onderzoek van de Gemeente Utrecht een stuk grond vervuild te zijn met de giftige stof Pfas. Het gaat om het gebied waar vroeger bedrijfshulpverleners brandblusoefeningen hielden. De universiteit gaat voor de zomer de grond saneren. Er is geen gevaar voor de gezondheid van mens en dier. (DUB, 24 februari)
Lees meer: dub.uu.nl