donderdag 24 maart 2022

Gemeenten en provincies willen samen met andere partijen vaart zetten om de verspreiding van zeer zorgwekkende stoffen in grond, water en lucht aan te pakken. De VNG doet samen met het IPO een oproep tot intensieve samenwerking om meer kennis te krijgen over deze stoffen en de verspreiding in de leefomgeving. (VNG, 23 maart)

Lees meer: vng.nl