donderdag 07 juli 2022

Drukdrainage helpt om bodemdaling en de CO2-uitstoot in veenweidegebieden te verminderen. Het RIVM voerde voor het veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit. Wat levert de aanleg van drukdrainage de maatschappij op afgezet tegen de kosten? Op bijna 4.000 van de 15.000 hectare blijkt drukdrainage maatschappelijk gezien een rendabele investering. (Nature Today, 7 juli)
Lees meer: naturetoday.com