vrijdag 08 juli 2022

De door voormalig wethouder Ed Goverde (PvdA) kort voor zijn vertrek toegezegde beeldvormende vergadering over PFAS komt eraan. Een verzoek daartoe kwam van de lokale politieke partij PRO Sliedrecht. Het College van B & W houdt een openbare bijeenkomst maandag 12 september 2022 om 19.30 uur in de tijdelijke raadzaal van partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1. (Sliedrecht 24, 7 juli)
Lees meer: sliedrecht24.nl