donderdag 14 juli 2022

Een nieuwe gebiedscommissie gaat aan de slag in het gebied Dongeradielen, tussen Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat. Hier daalt de bodem door gaswinning. Die daling heeft nadelige effecten op de waterhuishouding en de landbouw in het gebied. De gebiedscommissie zoekt hiervoor samen met de streek naar oplossingen. Ook onderzoekt ze of er in het gebied haalbare en betaalbare wensen zijn die ze in samenhang hiermee kan uitvoeren. (Waldnet, 13 juli)
Lees meer: waldnet.nl