donderdag 04 augustus 2022

Heeft u als agrariër (of als techneut in samenwerking met een agrariër) een nieuw idee om bodemdaling te remmen? Dan Vanaf 15 augustus 2022, 9.00 uur kan bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden subsidie worden aangevraagd. Via de Innovatieregeling tegengaan Bodemdaling is er een bedrag van 50.000,- euro beschikbaar in 2022. (RTV Stichte Vecht, 3 augustus)
Lees meer: rtvstichtevecht.nl