woensdag 07 september 2022

Het aanpassen van het waterpeil in een groot deel van de polder en het afsplitsen van het gebied Joostendam. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen die het waterschap voorstelt in de plannen voor de polder Portengen Laag. Deze polder in de gemeente Stichtse Vecht kampt met de gevolgen van bodemdaling en is kwetsbaar voor wateroverlast. (RTV stichtse Vecht, 6 september)

Lees meer: rtvstichtsevecht.nl