vrijdag 09 september 2022

De SGP vindt de EU te afwezig in de PFAS-kwestie. Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) wijst op EU-regels die beheersmaatregelen vereisen voor PFOS, één van de PFAS-stoffen. Die stof werd jarenlang in Antwerpen geloosd en belandde zo in de Westerschelde. Onderzoek toont dat PFOS zich ophoopt in vissen. (Visserij.nl, 8 september)

Lees meer:visserij.nl