vrijdag 04 november 2022

De bodemdaling in de Waddenzee door gaswinning is in 2021 binnen de afgesproken grenzen gebleven. Er zijn ook geen nadelige effecten voor de natuur opgetreden. (Leeuwarder Courant, 3 november)
Lees meer: lc.nl