woensdag 30 november 2022

Voor het eerst sinds de coronapandemie troffen Flevolandse boeren elkaar rond het thema bodemdaling. Individueel hadden ze de afgelopen tijd wel hun mening kunnen geven tijdens keukentafelgesprekken, vorige week volgde een groepsbijeenkomst in Nagele in het kader van het gebiedsproces. (LTO Noord, 29 november)
Lees meer:ltonoord.nl