donderdag 05 januari 2023

De grondwaterstanden in de zomer moeten omhoog. Dat staat in de plannen van de provincie Utrecht om uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems te verminderen en bodemdaling af te remmen. De komende twee jaar worden deze plannen uitgevoerd. (AD, 27 december)
Lees meer: ad.nl