woensdag 01 maart 2023

Voor het eerst is in kaart gebracht in welke mate Europa vervuild is door per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), een familie van giftige verbindingen die in een groot aantal producten en toepassingen worden gebruikt. Dankzij een ongekende samenvoeging van gegevens biedt de 'Forever Pollution Map' inzicht in de 'hotspots' en tot nu toe onbekende locaties van productie, gebruik en vervuiling door de 'forever chemicals'. Vooral in Vlaanderen is 'geen wit plekje meer te vinden'. (MSN, 24 februari)
Lees meer: msn.com