maandag 13 maart 2023

In twee jaar tijd is de bodem van De Lier flink gedaald. Op sommige plekken was er zelfs sprake van een daling van meer dan twee centimeter. Dit blijkt uit een recent onderzoek.
Volgens wethouder Michiel Ferwerda is er in 2020 al een klein onderzoek gedaan naar de bodemdaling in De Lier. "Toen leek het er al op dat bepaalde plekken sneller daalden", vertelt Ferwerda. Daarom is een aanvullend onderzoek uitgevoerd met meters in de bodem. "Daaruit bleek nu dat de bodem inderdaad door grondwateronttrekkingen sneller daalt." Volgens het onderzoek is er een verband te leggen tussen de grondwateronttrekkingen, onder andere van de glastuinbouw, en de bodemdaling. (WOS, 10 maart)
Lees meer: wos.nl