dinsdag 16 mei 2023

Er zijn geen directe toxische milieueffecten van de lozing met dioxaan in het Twentekanaal, afkomstig van chemiebedrijf KLK Kolb in Delden, te verwachten. Hoe dan ook, het gaat wel om een Zeer Zorgwekkende Stof die kankerverwekkend is en moeilijk afbreekt in het watermilieu. ‘Dit soort incidenten zijn dus zeer onwenselijk en moeten in de toekomst voorkomen worden’, zegt Milo de Baat, ecotoxicoloog bij KWR. (Waterforum, 15 mei)
Lees meer: waterforum.net