donderdag 07 september 2023

'De Regge was een open riool en het water in de Dinkel had iedere keer een andere kleur, al naar gelang wat er geloosd werd', weten drie medewerkers van waterschap Vechtstromen nog goed. Maar is er is volgens hen nog wel werk aan de winkel. Ook de agrarische sector kan en moet daar een belangrijke rol in spelen. (Nieuwe Oogst, 6 september)
Lees meer: nieuweoogst.nl