Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drie omgevingsdiensten onderzochten in de pilot ‘indirecte lozingen’ het bedrijfsafvalwater dat op de riolering geloosd wordt. Van de 77 onderzochte bedrijven werd in 62 gevallen minimaal 1 illegale stof aangetroffen. (H2O Waternetwerk, 25 maart)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl