Er is de laatste tijd veel aandacht voor stoffen die in het water zijn aangetroffen en er niet in horen. De aanwezigheid van die stoffen vinden wij onwenselijk. Als waterschap hebben wij de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. We blijven hier hard aan werken, maar ook landbouw, industrie, het Rijk en inwoners zijn aan zet. Een goede kwaliteit van het water in sloten en plassen is van levensbelang. (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 27 maart)
Lees meer: hhnk.nl