dinsdag 31 maart 2020

Vloerverwarming aanleggen in een oude kerk? Het kan absoluut de moeite waard zijn om dan meteen archeologisch onderzoek te doen. In de bovenste bodemlaag in de Walburgiskerk in Zutphen lagen een bijzonder ”Godsbeeld” en vele middeleeuwse munten verborgen. (Reformatorisch Dagblad, 30 maart)

Lees meer: rd.nl

maandag 30 maart 2020

Om de waterkwaliteit in De Groote Meer van de Brabantse Wal te behouden, wordt binnenkort een filter van ijzerzand aangelegd. Deze innovatieve oplossing houdt de waterkwaliteit in één van Nederlands grootste vennen op peil. Water uit de landbouw zorgt voor toevoeging van fosfaten en dus achteruitgang van de kwaliteit. Het project wordt gefinancierd uit het Europese programma LIFE. (NatureToday, 30 maart)
Lees meer: naturetoday.com

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 300x200 Inspecteur Ondergrond Rijksoverheid

archeologie online 2020

maandag 30 maart 2020

De veengrond onder Amsterdam zakt en zakt en daarom is de bodem eeuwenlang opgehoogd met kleizoden, rietmatten, mest en afval. Vaak heel systematisch, blijkt uit archeologisch onderzoek. (Het Parool, 29 maart)
Lees meer: parool.nl

vrijdag 27 maart 2020

KWR heeft aangetoond dat het coronavirus SARS COV-2 ook in het rioolwater voorkomt. Het onderzoeksinstituut in Nieuwegein heeft de afgelopen weken meerdere keren onderzoek gedaan bij verschillende rioolwaterzuiveringen in Nederland. In effluent is SARS-CoV-2 niet aangetroffen, schrijft het instituut, dat rioolwaterscreening als een mogelijkheid ziet om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van het virus. (H2O Waternetwerk, 24 maart)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 27 maart 2020

De Eerste Oosterparkstraat wordt heringericht en dat heeft gevolgen voor het verkeer. 'De straat is oud en heel erg aan vervanging toe', zegt omgevingsmanager Sammy Schoondermark in een gesprek met AT5's Het Verkeer. Door onverwachte vondsten in de bodem verlopen een aantal werkzaamheden niet volgens planning. 'Er wordt vooraf altijd bodemonderzoek gedaan, maar soms duikt er toch iets onverwachts op'. (AT5, 26 maart)
Lees meer: at5.nl

20200227 Haaglanden toetser waterwet

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

vrijdag 27 maart 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het waterschap voor het verbeteren van waterkwaliteit en/of het verminderen van bodemdaling. De regeling is bedoeld voor boeren die samen met het waterschap willen werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling. (Waterforum, 26 maart)
Lees meer: waterforum.net

vrijdag 27 maart 2020

In het water van de Dommel, de Maas en vijf nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) bevinden zich maar liefst 26 verschillende soorten microplastics en -rubbers, zo ontdekte een team van onderzoekers. Het is volgens hen voor het eerst dat er zo nauwkeurig is gemeten. (H2O Waternetwerk, 26 maart)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 27 maart 2020

Onderzoekers in Australië beweren dat veel landbouwgrond vervuild is met glyfosaat. De resultaten zijn gebaseerd op modellen. (Boerderij, 26 maart)
Lees meer: boerderij.nl

20200224 BBF gecentreerd

rws

Remediation Day HMVT nieuw

donderdag 26 maart 2020

Nobillon Vastgoed heeft de bodemsanering om het volledige Amsteleiland woonklaar te maken, afgerond. De locatie, die voorheen in gebruik was als scheepswerf, is nu klaar voor de realisatie van het woonprogramma. Het gaat daarbij om 13 zelfbouwkavels, alsmede 15 appartementen. (Amstelveens Nieuwsblad, 26 maart)
Lees meer: amstelveensnieuwsblad.nl

donderdag 26 maart 2020

De gifgrond onder en naast de woonwagens aan de Bethaniënstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf wordt gesaneerd, en de staanplekken worden uitgebreid van elf naar maximaal zeventien. Dat voorstel bracht wethouder Cathelijne Bouwkamp woensdagmiddag naar buiten. De kosten bedragen 3,9 miljoen euro. (Omroep Gelderland, 25 maart)
Lees meer: omroepgelderland.nl

donderdag 26 maart 2020

Baggerbedrijven hadden tot een jaar geleden geen idee wat PFAS was. Inmiddels ondervindt vrijwel iedereen de gevolgen van deze hardnekkige chemicaliën. En ook al zijn de normen recent versoepeld, er wordt nog steeds weinig werk aanbesteed. ‘Er is opeens aan de noodrem getrokken voor een stof die al veertig jaar in het milieu zit.’ (Technisch weekblad, 25 maart)
Lees meer: technischweekblad.nl

20200303 vacature junior TTE min min

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200