dinsdag 12 januari 2021

In Emmen is deze week begonnen met een grootschalige opknapbeurt van het Oude Centrum. In de driehoek Hoofdstraat/Noorderstraat/Derksstraat komt nieuwe riolering en ook bovengronds wordt veel vernieuwd. (Dagblad van het Noorden, 11 januari)

Lees meer: dvhn.nl

dinsdag 12 januari 2021

De problematiek rondom bodemkwaliteit is op het zuidoostelijk zand complex. Telers willen uitspoeling voorkomen, organische stof behouden en bodemziektes beperken. Groentetelers Ton Besouw en Gerard Kouwenberg vergaarden kennis samen met andere telers en onderzoekers van Wageningen University & Research. (Nieuwe Oogst, 12 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw

maandag 11 januari 2021

Het Henschotermeer krijgt sinds deze week een grote onderhoudsbeurt. De bodem van het ‘Hens’ wordt de komende zes tot acht weken ontdaan van een laagje slib en waterplanten. ,,Het is een serieuze klus. We hebben voor deze periode van het jaar gekozen om de overlast zoveel mogelijk te beperken’’, licht een van de beheerders toe. (Nieuwsblad De Kaap, 10 januari)

Lees meer: nieuwsbladdekaap.nl

maandag 11 januari 2021

Terwijl wetenschappers proberen te achterhalen waarom het klimaat sneller verandert dan met klimaatmodellen voorspeld kan worden, is het zaak dat gemeenten en gebiedsontwikkelaars serieus werk gaan maken van de steeds extremere weersomstandigheden. Een gezonde bodem is daarin onontbeerlijk, maar bodems raken steeds meer verstoord. Het programma Onder het Maaiveld ziet herstel van een rijk bodemleven als voorwaarde om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies het hoofd te bieden. (Stadszaken, 9 januari)

Lees meer: stadszaken.nl

maandag 11 januari 2021

Het Nederlandse technologiebedrijf HyET Hydrogen doet mee aan een proef in Californië waarbij een beetje waterstof wordt bijgemengd in het aardgasnet. Doel is om waterstof via bestaande leidingen te kunnen distribueren naar tankstations voor vrachtwagens en auto’s die op waterstof rijden. (De Ingenieur, 5 januari)

Lees meer: deingenieur.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

vrijdag 08 januari 2021

De Nederlandse landbouw moet de belasting van het milieu met schadelijke stoffen serieus verminderen. Gebeurt dat niet dan loopt Nederland het risico zich niet aan internationale milieu- en klimaatverdragen te houden, zoals de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs en de Kaderrichtlijn Water. (H2O Waternetwerk, 7 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 08 januari 2021

De ondergrond wordt steeds drukker, ook in Tilburg. De gemeente kent vele ontwikkelingen die om gebruik ervan vragen. Daarbij ontstaat spanning tussen functies die elkaar beïnvloeden of die zelfs niet samengaan. Antea Group helpt de gemeente bij het ontwikkelen van een afwegingskader dat handvatten moet bieden om keuzes te maken over het gebruik van de ondergrond. (Binnenlands Bestuur, 7 jan)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

vrijdag 08 januari 2021

In het veenweideprogramma moet meer aandacht zijn voor de bodem. Dat is een van de aandachtspunten van de inspraakreactie van de gezamenlijke landbouworganisaties in het gebied. 'Met alleen hydrologische maatregelen komen we er niet', zegt voorzitter Geart Benedictus van de stuurgroep Veenweide. (Nieuwe Oogst, 7 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Banner Kurstjens BV Technisch Manager

vrijdag 08 januari 2021

Het project 'Samen de diepte in' heeft de afgelopen 2 jaar lokale overheden in een aantal regio’s voorbereid op de nieuwe manier van werken met bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Hoe ging dat en wat is er bereikt? Ter gelegenheid van de afronding van het project Samen de diepte in vroeg Nieuws in Perspectief naar de ervaringen van de adviseurs van het kernteam en een aantal deelnemers in de regio. (Bodemplus, 7 januari)

Lees verder: bodemplus.nl

vrijdag 08 januari 2021

Naar aanleiding van het programma Ruimte voor de Rivier hebben medewerkers van Rijkswaterstaat en marktpartijen tools ontwikkeld voor het samen beheersen van grondrisico’s in projecten. Ook in de ontwikkeling van natte infrastructuur is het volgens de betrokkenen essentieel om de uitvoeringskennis van marktpartijen tijdig in te schakelen en samen na te denken over goede risico-allocatie en beheersmaatregelen. (Waterforum, 5 januari)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 07 januari 2021

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) omvatten een grote groep synthetische stoffen. De grote omvang en diversiteit en het soms ontbreken van (toxiciteits)gegevens maken het beoordelen van risico’s ingewikkeld. Een brede PFAS-restrictie op basis van een groepsbenadering is voorgesteld als efficiënte aanpak. (H2O Waternetwerk, 6 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200