donderdag 17 juni 2021

Met de krappe bemestingsnormen en een hoge uitspoeling van nitraat staan boeren en tuinders in Limburgse grondwaterbeschermingsgebieden voor een grote opgave. 'Dit vraagt om een denkomslag van 'wat kan ik aan mest plaatsen' naar 'wat heeft mijn gewas precies nodig', betoogt LLTB-bestuurder Peter van Dijck. (Nieuwe Oogst, 16 juni)

Lees meer: nieuweoogst.nl

donderdag 17 juni 2021

De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet doeltreffend tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte (geothermie). Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het onderzoek ‘Stille wateren, in diepe gronden’. De regie in de ondergrond ontbreekt, aldus het instituut, en dat is zorgwekkend. (H2O Waternetwerk, 17 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20200224 BBF gecentreerd

20210621 Banner AdverOnline vacature waterschap vechtstromen

HMVT banner nieuw2021

woensdag 16 juni 2021

Over stedendwinger Frederik Hendrik wisten we al veel. Archeologen maken nu kennis met zijn soldaten. (Trouw, 15 juni)

Lees meer: trouw.nl

woensdag 16 juni 2021

Energieleverancier Eneco stopt uiterlijk in 2030 met een groot deel van zijn gascentrales. Vijf jaar later moeten alle centrales zijn gesloten of zijn omgebouwd naar centrales voor duurzame energie. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om de gascentrales Enecogen, Merwede en Lage Weide en om tien gasgestookte warmtecentrales. (Nu.nl, 15 juni)

Lees meer: nu.nl

woensdag 16 juni 2021

In het weekend van 18-20 juni 2021 zijn de nationale archeologiedagen. Ook in Serooskerke kunt u een kijkje komen nemen. (De Faam, 15 juni)

Lees meer: de-faam.nl

Banner 2.0 300200

20210607 Banner Brandmannen vacature geohydroloog PWN

TTE 300 200

woensdag 16 juni 2021

Om de energietransitie voor elkaar te krijgen, is veel ondergrondse infrastructuur nodig. Maar juist in die ondergrond is het op sommige plaatsen al vol met kabels en leidingen. Volgens de gemeenten in de industriële IJmond moeten overheden een eenduidig beleid voeren over de gevolgen die de ruimtelijke inpassing van energiemaatregelen heeft op de ondergrond. (Binnenlands Bestuur, 15 juni)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

woensdag 16 juni 2021

Wordt de Westerschelde vervuild door PFAS-lozingen vanuit Antwerpen? GroenLinks maakt zich daar zorgen over. Bij metingen in Vlaanderen werden in de Schelde verhoogde concentraties van de mogelijk kankerverwekkende stof gevonden. En dat water vloeit regelrecht naar zee via de Westerschelde. (BN De Stem, 15 juni)

Lees meer: bndestem.nl

dinsdag 15 juni 2021

Tijdens een archeologische opgraving aan de Driebergsestraatweg tussen Driebergen-Rijsenburg en Doorn is een bijzondere vondst gedaan: een karnmolen uit de veertiende eeuw, die werd aangedreven door hondenkracht. Dit is mogelijk zowel de oudste karnmolen als de oudste hondenmolen die ooit in Nederland gevonden is. Karnmolens werden vroeger gebruikt om boter of room te maken. (Archeologie Online, 10 juni)

Lees meer: archeologieonline.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20210615 Banner Brandmannen vacature OD midden en west brabant

archeologie online 2020

dinsdag 15 juni 2021

Minister Ollongren (BZK) meldt op 10 juni 2021 de voortgang en de relevante ontwikkelingen van de Basisregistratie Ondergrond in 2020. Ook doet zij een voorstel om informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen. (Bodemplus, 14 juni)

Lees meer: bodemplus.nl

dinsdag 15 juni 2021

Verzakte gevels, ongelijke drempels en scheuren in muren. Op verschillende plekken komt ons land lager te liggen door bodemdaling. Wat zijn de gevolgen? En met welke technieken ga je bodemdaling tegen? (BNR, 15 juni)

Lees meer: bnr.nl

dinsdag 15 juni 2021

Het ministerie van IenW bereidt een TIJDELIJKE subsidieregeling ter sanering van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen voor. Bij inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervalt de huidige subsidiebasis voor saneringen grotendeels. Deze (concept)regeling gaat gelden voor saneringen die niet onder het overgangsrecht van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen. (Bodemplus, 9 juni)

Lees meer: bodemplus.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200