donderdag 14 februari 2019

Door de heropening van de gaswinning bij De Blesse krijgt Oldemarkt een 0-meting. Dat deelde wethouder Tiny Bijl mee. (Stellingwerf, 13 februari)

Lees meer: stellingwerf.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200

donderdag 14 februari 2019

De stortplaats werd begin deze eeuw een recreatieheuvel met wandel- en fietsroutes. Die zit alweer een tijdje dicht. Er vinden 'herstelwerkzaamheden' plaats, omdat een lekkage van vervuild water werd geconstateerd. Omwonenden toonden aan dat de afdeklaag van de voormalige vuilstortplaats op de Veluwe steeds verder scheurde en dat daar dus vervuild water doorheen lekte.  (Omroep Gelderland, 12 februari)

Lees meer: omroepgelderland.nl

donderdag 14 februari 2019

Het toegepaste zand in woonwijken en op andere woonlocaties in Barneveld en Voorthuizen van de firma Vink is voor het overgrote deel schoon. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in Amersfoort. (De Gelderlander, 13 februari)

Lees meer: gelderlander.nl

donderdag 14 februari 2019

De sanering van de asbestleiding, die afgelopen najaar werd ontdekt onder de ligweide van het Zwolse openluchtbad, gaat meer kosten dan begroot. In eerste instantie werden de kosten geraamd op 50.000 euro. Maar, nu blijkt dat de hele ligweide moet worden gesaneerd, komt het bedrag iets hoger uit; in totaal gaat het saneringsproject 150.000 euro kosten. (RTV Focus, 13 februari)

Lees meer: rtvfocus.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

woensdag 13 februari 2019

Gemeenten spelen een sleutelrol in het waterbeheer. Dat was altijd al zo omdat de riolering de schakel vormt tussen gebouw en watersysteem. Maar met de klimaatverandering komt daar nog wat bij: het klimaatbestendig maken van de leefomgeving is een samenspel tussen de overheid en de gebruikers en dat geldt des te meer voor de energietransitie die er aan komt. (H2O Waternetwerk, 11 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

woensdag 13 februari 2019

Het kabinet moet er voor zorgen dat het grondwaterpeil in het Gelderse rivierengebied omhoog gaat om schade aan woningen te voorkomen. (De Gelderlander, 12 februari)

Lees meer: gelderlander.nl

woensdag 13 februari 2019

Aardwarmte (geothermie) kan een nieuwe bron worden voor de verwarming van huizen en gebouwen. Aardwarmte wordt gewonnen uit diepe aardlagen onder de grond. In de regio Utrecht is nog weinig bekend over de beschikbaarheid van aardwarmte. (Utrecht nieuws, 12 februari)

Lees meer: utrecht.nieuws.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

woensdag 13 februari 2019

De sanering van de grond onder de asielopvanglocatie aan de Zwet 40 in Delfzijl kost bijna zes ton. De grond is vervuild door funderingsmateriaal met puin. (Dagblad van het noorden, 13 februari)

Lees meer: dvhn.nl

woensdag 13 februari 2019

Afvalbedrijf Vink wil aan de gemeente Barneveld geen informatie geven over de herkomst van de vervuilde grond die is gebruikt bij de aanleg van woonwijken in de gemeente. (Omroep Gelderland, 12 februari)

Lees meer: omroepgelderland.nl

dinsdag 12 februari 2019

De oorzaak van de verzakking van de twee gestutte woningen en de oorzaak van de vermoedelijke en reeds geconstateerde schade aan overige woningen (met eventuele bijgebouwen) in het gebied van de 8 aangewezen woningen is grotendeels toe te schrijven aan de vervanging van de riolering en additioneel aan de 'droogte 2018'. (Roder journaal, 11 februari)

Lees meer: roderjournaal.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog