dinsdag 06 juni 2023

Het KRW-impulsprogramma bestaat uit een combinatie van een voortzetting van de huidige inzet én een aanvullende inzet. De impuls telt zes actielijnen. Dat schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. (H2o Waternetwerk, 5 juni)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

maandag 05 juni 2023

De sanering van de vervuilde grond op sportpark De Zanderij moet nog dit jaar worden afgerond. Dat zegt wethouder Ronald van Veen. (Ermelosweekblad, 2 juni)
Lees meer: ermelosweekblad.nl

TTE 2022

20210929 uw vacature

20230601 Banner AdverOnline Gemeente Delft Beleidsadviseur Bodem

maandag 05 juni 2023

In dit artikel wordt het verschil tussen doelstofanalyses, suspect screening en non-target screening toegelicht. Dit zijn methoden in de analytische chemie om bekende en/of onbekende stoffen in water te meten. De verschillende stappen in de chemische analyse en data-analyse worden besproken, net als de mogelijkheden, kansen en uitdagingen. (H2O Waternetwerk, 2 juni)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 02 juni 2023

Op filmbeelden gemaakt in 2006 en foto's uit 2008 en 2014 bij het hulpverleningsevenement Rescue Vlissingen is duidelijk te zien dat er met blusschuim op de gevel van het voormalige hotel Britannia in Vlissingen wordt gespoten. Voor experts is dat een duidelijke aanwijzing dat de pfas die in de grond van het voormalige hotel gevonden is, hier vandaan komt. (Omroep Zeeland, 1 juni)
Lees meer: omroepzeeland.nl

vrijdag 02 juni 2023

Gasbedrijf Vermillion moet de gevolgen van gaswinning bij Vledderveen op Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid en de omringende natuur veel beter in kaart brengen. (Dagblad van het Noorden, 1 juni)
Lees meer: dvhn.nl

vrijdag 02 juni 2023

Er is extra onderzoek nodig voordat de minister een locatie bij de Koloniën van Weldadigheid gaat aanwijzen voor gaswinning. "Oh echt? Dat is heel mooi", reageert een verraste Henk Koene namens Plaatselijk Belang Vledderveen. "Dit was mij nog niet bekend." (RTV Drenthe, 1 juni)
Lees meer: rtvdrenthe.nl

20230512 Banner AdverOnline Gemeente Delft Adviseur Bodem

archeologie online 2020

20230522 Banner AdverOnline Omgevingsdienst B N Adviseur bodem en bouwstoffen

 

vrijdag 02 juni 2023

De Omgevingswet is een ‘monstrum’ en zal voor de VTH-taken van gemeenten ‘een hoop ellende’ veroorzaken. Staatssecretaris Heijnen moet zich veel uitdrukkelijker achter de vernieuwing van het VTH-stelsel scharen. Gemeenten dienen de lokale leefbaarheid met meer nadruk op de politieke agenda te zetten. Zomaar een paar prikkelende uitspraken van Jozias van Aartsen en Winnie Sorgdrager in een interview met Binnenlands Bestuur. Hoe valt hun kritiek in de sector? (Binnenlands bestuur, 1 juni)
Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

donderdag 01 juni 2023

In het jaar 2000 werd door Brussel de Kaderrichtlijn Water (KRW) ingesteld, met nauwgezette eisen voor de ecologische en chemische kwaliteit van kust-, oppervlakte- en grondwater in de lidstaten van de Europese Unie. Twee keer werd de deadline van de verplichte richtlijn met zes jaar opgeschoven. Nu is het eindelijk zover: in 2027 moet Nederland aan de eisen voldoen. (Binnenlands bestuur, 31 mei)
Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

20210929 uw banner

20230530 Banner AdverOnline Gemeente Delft Adviseur Groen

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 01 juni 2023

Een goedbedoelde maatregel van het kabinet om de schadeafhandeling in het Groningse aardbevingsgebied te versnellen, levert de zwaarst gedupeerde bewoners nauwelijks iets op. Bovendien heeft de maatregel tot gevolg dat er nieuwe "ongewenste" verschillen ontstaan in de afhandeling van alle schadeaanvragen. (NOS, 31 mei)
Lees meer: nos.nl

donderdag 01 juni 2023

Provincie Overijssel laat onderzoek doen naar de mysterieuze sterfte van 23 koeien van een veehouder in Noordeinde, nabij Kampen. De dood van de dieren heeft mogelijk te maken met vervuilde grond in de buurt. (Nieuwe Oogst, 31 mei)
Lees meer: nieuweoogst.nl

donderdag 01 juni 2023

Chemiefabriek 3M bij Antwerpen loost zwaar vervuilend PFAS in de Schelde. Vissers kunnen nu niet vissen op de Westerschelde. Ook de toerismesector vreest de mogelijke gevolgen van vervuiling. (NRC, 31 mei)
Lees meer: nrc.nl

20230608 Banner AdverOnline Gemeente Delft Junior Directievoerder Contractmanager Technische Projecten

20230606 Banner AdverOnline Provincie Flevoland Beleidsadviseur Grond en Drinkwater

Terra Index 300x200