maandag 03 augustus 2020

De bodemlaag onder Katwijk en Noordwijk lijkt warm genoeg om in de toekomst onder andere woningen mee te verwarmen. Dat blijkt uit bureauonderzoek, gedaan in opdracht van beide gemeenten. Eerdere algemene studies wezen ook al op de potentie voor geothermie als toekomstige warmtebron. (Alles Over Katwijk, 1 augustus)
Lees meer: allesoverkatwijk.nl

maandag 03 augustus 2020

De Nederlands Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Boerenbelang Mijnbouwschade hebben er geen vertrouwen in dat het Groningen-veld daadwerkelijk in 2022 dicht zal gaan. Dat schrijven de drie belangenorganisatie in een zienswijze aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. (Veld Post, 3 augustus)
Lees meer: veld-post.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

vrijdag 31 juli 2020

Om verdere verdroging van kwetsbare natuurgebieden zoals Nationaal Park de Meinweg te beperken, moet er gestopt worden met het oppompen van grondwater in de omgeving. Dat pleidooi houdt Ricardo Offermanns, oud-voorzitter van het Overlegorgaan de Meinweg. (1limburg, 31 juli)
Lees meer: 1limburg.nl

vrijdag 31 juli 2020

Het Groningenveld na 2022 openhouden is volgens de NAM ‘onnodig en onwenselijk’. Het aardgasbedrijf schrijft dat in een bezwaar tegen het plan van minister Eric Wiebes over de gaswinning voor het komende jaar. (Dagblad van het Noorden, 30 juli)
Lees meer: dvhn.nl

vrijdag 31 juli 2020

Minder asfalt, meer bomen, schaduwroutes en koelteplekken moeten van Arnhem een stad maken die ondanks de klimaatverandering leefbaar blijft. De maatregelen staan in de gisteren gepresenteerde klimaatadaptatiestrategie voor de komende tien jaar. (H2O Waternetwerk, 30 juli)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20200224 BBF gecentreerd

stokstaartje 300 200

Remediation Day HMVT nieuw

vrijdag 31 juli 2020

De Vlaamse regering gaat met een Blue Deal de droogte aanpakken. Hierin worden zeventig acties voor onder meer ontharding in steden en circulair watergebruik in landbouw en industrie gebundeld. In eerste instantie is 75 miljoen euro beschikbaar, in het najaar komt er extra geld bij. (H2O Waternetwerk, 29 juli)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 31 juli 2020

Op een dijk bij het Zeeuwse dorp Ritthem wordt de komende jaren een aantal systemen voor zonne-energie getest. Het onderzoek richt zich vooral op de vraag of de waterveiligheid niet in het geding komt. Opvallend detail: op een van de systemen is Michiel de Ruyter afgebeeld. (H2O waternetwerk, 28 juli)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 31 juli 2020

Wereldwijd hebben ecosystemen aan de kust het zwaar. Deze ecosystemen zijn belangrijk als leefomgeving van plant en dier en als bescherming van het land tegen golfslag. Als onderdeel van onderzoek naar methoden om kustecosystemen te herstellen, lukte het wetenschappers om kwelders en zeegrasvelden te herstellen met behulp van biologisch afbreekbare matjes. (H2O Waternetwerk, 27 juli)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

vrijdag 31 juli 2020

Zijn er gebieden met (resterende) bodem- en grondwaterverontreinigingen die effectief op gebiedsschaal kunnen worden opgepakt en beheerd? En hoe zou deze gebiedsgerichte aanpak vorm kunnen krijgen? Deze vragen vormden ruim twee jaar geleden het startpunt voor een verkenning op initiatief van de provincie Limburg naar kansen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB). (Bodem+, 22 juli)
Lees meer: bodemplus.nl

donderdag 30 juli 2020

Het grondwater in Ede-Zuid is vervuild met een cocktail van giftige stoffen. Vooral een hoge concentratie sulfaat, maar ook zware metalen als zink en nikkel en zeer giftige chloorverbindingen. Mogelijk zit er zelfs dioxine in de grond, dat bij het RIVM op de lijst Extreem Risicovolle Stoffen staat. Dit is in een van de peilbuizen aangetroffen. (Gelderlander, 29 juli)
Lees meer: gelderlander.nl

donderdag 30 juli 2020

SGP Ede heeft raadsvragen gesteld over een risico-inventarisatie rondom proefboringen naar aardwarmte in de gemeente. De lokale aftakking van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) wil van het college weten op welke plekken in Ede geboord kan worden en welke schadelijke effecten mogelijk kunnen optreden. Daarnaast wil de partij geborgd zien dat de boringen door professionele onderneming worden uitgevoerd en dat de deze continu controleerbaar zijn. (Ede Stad, 29 juli)
Lees meer: edestad.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200