vrijdag 23 september 2022

Ruim 25 procent van de Zeeuwse zeedijken en duinen voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dat betekent dat 114 kilometer dijk voor 2050 versterkt moet worden om Zeeland te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Waterschap Scheldestromen maakt zich zorgen over de kosten. (H2O Waternetwerk, 22 september)
Lees meer:h2owaternetwerk.nl

 

vrijdag 23 september 2022

Het landelijk watertekort is voorbij. Er zijn nog regionale tekorten, maar landelijk is de vraag naar zoetwater niet meer groter dan het aanbod. Daarom gaan we over van het niveau ‘feitelijk watertekort’ naar ‘dreigend watertekort’. Het Managementteam Watertekorten (MTW) komt door het afschalen naar niveau 1 niet meer bij elkaar. Dat schrijft minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.(Waterforum, 22 september)
Lees meer:waterforum.net

 

20220921 banner Recruiment Marketeers vacature Inspecteur Wet Bodembescherming OZHZ

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20210929 uw banner

vrijdag 23 september 2022

SLIEDRECHT – Een in het voorjaar 2022 door de gemeente Sliedrecht verstrekte verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 62 woningen in Het Buurtschap in wijk Baanhoek-West leidt tot vragen bij lokale partij PRO Sliedrecht. Raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) stelde die donderdag 22 september 2022 aan het college van B & W. Na bodemonderzoek wordt toekomstige bewoners geadviseerd daar geen ‘grote moestuin’ aan te leggen, vanwege vervuiling door perfluoroctaanzuur (PFOA). (Sliedrecht24, 22 september)
Lees meer:sliedrecht24.nl

 

donderdag 22 september 2022

In de uitzending ‘Het PFAS-schandaal’ (8 september jl.) onthulde Zembla dat de Nederlandse overheid zich achter de schermen al zeker een jaar grote zorgen maakt over de Antwerpse afvalverwerker Indaver. Het bedrijf loost al jaren PFAS in het water en blijkt een belangrijke bron te zijn van PFAS-vervuiling in de Nederlandse Westerschelde. Het nieuws zorgt voor commotie in Nederland en Vlaanderen: in dit artikel zetten we de laatste ontwikkelingen voor je op een rij.(BNNVARA, 21 september)
Lees meer:bnnvara.nl

 

20220422 SDG logo

20220920 TTE nieuwe collega nw logo1 300 200

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 22 september 2022

Amstelveen - De gemeente Amstelveen voert nog altijd onderzoek uit om te kijken of kleinschalig baggeren de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel kan verbeteren. De baggerpilot zou aanvankelijk dit jaar al starten, maar de proef heeft vertraging opgelopen.(Amstelveenz.nl, 22 september)
Lees meer:amstelveenz.nl

 

woensdag 21 september 2022

De omvang en de gevolgen van zeespiegelstijging voor de zoetwatervoorziening, de waterkeringen en de ruimtelijke inrichting voor Nederland is onderzocht. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de Nederlandse samenleving zich beter voorbereiden. Het onderzoek door Deltares laat zien dat de verwachte verzilting van het Nederlandse grondwatersysteem bij een stijgende zeespiegel serieuze consequenties heeft voor de zoetwatervoorziening. (Deltares, 21 september)
Lees meer:deltares.nl

20211221 BodemBreedForum logo

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20220812 banner Grondbalans vacature adviseur grondbalans

woensdag 21 september 2022

De gaswinning bij Opeinde, noordelijk en westelijk van Drachten mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State bekendgemaakt. In een eerdere tussenuitspraak zei de Raad nog dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het huiswerk over moest doen.(Omrop Fryslân, 21 september)
Lees meer:omropfryslan.nl

woensdag 21 september 2022

Wetenschappers en academici waarschuwen dat het verlenen van vergunningen voor gaswinning onder de Waddenzee een groot milieurisico vormt voor dit UNESCO Werelderfgoed. De wetenschappers, waaronder deskundigen op het gebied van de Waddenzee, stuurden een brief naar minister Van der Wal (natuur en stikstof), staatssecretaris Vijlbrief (mijnbouw) en minister Rob Jetten (klimaat en energie). (BNNVARA, 21 september)
Lees meer:bnnvara.nl

 

dinsdag 20 september 2022

Bodemdaling levert in Flevoland steeds vaker problemen op. Vooral door de vernatting die daaruit voortkomt, naast schade aan gebouwen en infrastructuur. Het bewustzijn neemt toe, oplossingen worden gezocht in een gebiedsproces (Nieuwe Oogst, 20 september)
Lees meer:nieuweoogst.nl

maandag 19 september 2022

ALBLASSERDAM – De officiële boodschap is dat Alblasserdammers onbeperkt groenten en fruit uit eigen moestuin kunnen eten, maar tussen de regels door zijn er op politiek gebied toch zorgen over de mogelijke aanwezigheid van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de Alblasserdamse grond. “Het oranje gebied schuurt tegen Alblasserdam aan, maar Alblasserdam valt er dus net buiten,” vertelde wethouder Margreet de Deugd deze week tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis. Tegelijkertijd meldt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.(Alblasserdamnieuws.nl, 14 september)
Lees meer:alblasserdamsnieuws.nl

maandag 19 september 2022

Nederland moet meer werk maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van de energiecrisis. Dat is de kernboodschap van de Nederlandse geothermiesector in een actieplan dat op donderdag 15 september is overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het betreft een voorzet en uitnodiging om het actieplan gezamenlijk met de sector te gaan oppakken. (AgriHolland, 16 september)
Lees meer:agriholland.nl

 

20210929 uw vacature

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021