woensdag 28 oktober 2020

Het is voor de Groninger Bodem Beweging (GBB) geen geheim dat haar leden niet staan te juichen als het gaat om het beleid en de versterking in het aardbevingsgebied. Maar de massale negativiteit en de harde woorden die vallen in een enquête onder de leden, had ook de belangenvereniging niet helemaal aan zien komen. (RTV Noord, 27 oktober)

Lees meer: rtvnoord.nl

woensdag 28 oktober 2020

Het aantal ruimtelijke opgaven in de openbare ruimte neemt de afgelopen jaren dermate toe, dat een nieuwe methode nodig is om al die ruimteclaims een plek te geven. Dit wordt uitgewerkt in het boek ‘Integrale ontwerpmethode openbare ruimte’, ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Recensent Agnes Franzen: “De noodzaak van een integrale aanpak tussen bovengrond én ondergrond neemt toe.” (Gebiedsontwikkeling.nu, 27 oktober)

Lees meer: gebiedsontwikkeling.nu

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

woensdag 28 oktober 2020

De Rijksoverheid heeft de subsidieaanvraag van de gemeente Utrecht voor het aardgasvrij maken van gebouwen op het Utrecht Science Park afgewezen. De gemeente wil wel proberen een groot deel van de plannen alsnog te realiseren. (De Utrechtse Internet Courant, 27 oktober)

Lees meer: duic.nl

woensdag 28 oktober 2020

De aardwarmtesector werkt aan een programma voor het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. Die beoogde versnelling houdt in dat het aantal aardwarmtelocaties fors gaat groeien en uitbreidt van glastuinbouwgebieden naar de gebouwde omgeving. Aardwarmte komt daarmee letterlijk dichterbij. Dichterbij andere gebruikers van de ondergrond en dichterbij gebruikers van de bovengrond. Bij al die stakeholders moet draagvlak verkregen worden. Naast betaalbaarheid zijn risico’s en veiligheid daarin belangrijk thema’s. (Groenten Nieuws, 28 oktober)

Lees meer: groentennieuws.nl

woensdag 28 oktober 2020

In Sleen is dinsdag gezocht naar eventuele granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Op twee plekken is de grond laag voor laag afgegraven. Zonder resultaat. (Dagblad van het Noorden, 27 oktober)

Lees meer: dvhn.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

woensdag 28 oktober 2020

De provincie maakt zich zorgen over een aantal conclusies en uitgangspunten in een advies over bevingsschade aan mestkelders. Het provinciebestuur is onder meer bang dat er met dat advies afbreuk wordt gedaan aan het bewijsvermoeden. (RTV Noord, 28 oktober)

Lees meer: rtvnoord.nl

dinsdag 27 oktober 2020

Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor 19 nieuwe experimenten om woonwijken van het aardgas af te krijgen. Het gaat om de tweede serie wijken en dorpen, waarbij het de bedoeling is om leerervaringen op te doen. (RTL Nieuws, 26 oktober)

Lees meer: rtlnieuws.nl

dinsdag 27 oktober 2020

De ongelijkheid in het aardbevingsgebied zorgt voor een gevoel van onrecht en machteloosheid. Die kan alleen tegen worden gegaan door mensen gelijk te behandelen en dat is volgens Onafhankelijk Raadsman gaswinning Leendert Klaassen hard nodig. (RTV Noord, 26 oktober)

Lees meer: rtvnoord.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw

dinsdag 27 oktober 2020

Gouda – Maandagavond werd in de Goudse raad voor de laatste maal gedebatteerd over het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB). Het College van B&W wil met het plan een peilverlaging doorvoeren in het laagste deel van het stadscentrum. Na de vele meningsverschillen tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en bezorgde bewoners, lijken de raadsleden nu zich toch te scharen achter deze vorm van peilverlaging. Een meerderheid bleek achter de wethouder te staan en vond het plan rijp voor een besluit; dat staat nu voor aanstaande woensdag op de agenda. (De Gouda, 26 oktober)

Lees meer: degouda.nl

dinsdag 27 oktober 2020

CDA-statenlid in Friesland Maaike Prins en de Friese waterschapbestuurder namens het CDA Piet Kuipers pleiten voor realistische plannen als het gaat om de veenweideproblematiek. De regionale CDA'ers zijn onder meer voor een aanpak per deelgebied, omdat lokaal de problemen en oplossingen verschillend kunnen zijn. Lees hieronder de opinie van Prins en Kuipers. (Veld post, 26 oktober)

Lees meer: veld-post.nl

dinsdag 27 oktober 2020

Provincie Gelderland zadelt Avri-gemeenten op met financiële strop van €10 miljoen. Suggestie van Provincie om een lening af te sluiten, lost het probleem niet op. Op 28 oktober neemt Provinciale Staten een besluit over het voorstel om de Verordening nazorgheffing stortplaatsen te wijzigen. Hierin is ook een verlaging van de rekenrente voor het Nazorgfonds voorgesteld. Als gevolg hiervan, moeten de acht Avri-gemeenten en hun inwoners nog dit jaar met elkaar € 10 miljoen opbrengen. Dat is een onmogelijke opgave in deze tóch al zo moeilijke periode van zeer krappe gemeentebegrotingen en oplopende coronakosten. Avri heeft de Provincie diverse voorstellen gedaan om tot oplossingen te komen die voor beide partijen acceptabel zijn en waarmee voorkomen kan worden dat de inwoners van Rivierenland de dupe worden. Tot op heden is bij de Provincie helaas nog geen witte rook verschenen - terwijl een oplossing binnen handbereik is. (Culemborgse Courant, 26 oktober)

Lees meer: culemborgsecourant.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

ODBN Banner Senior toezichthouderBodemnieuws