donderdag 13 juni 2019

In 2018 voldeed 95% van 725 zwemwaterlocaties aan de eisen van de Europese Zwemwaterrichtlijn. Daarvan kreeg 73% (527 wateren) het predicaat uitstekend. (Waterform, 7 juni)

Lees meer: waterforum.nl

donderdag 13 juni 2019

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken stemt in met het gaswinningsplan De Blesse-Blesdijke. Daartoe heeft hij een ontwerpbesluit opgesteld dat van 13 juni tot en met 24 juli ter inzage ligt. (Stellingwerf, 12 juni)

Lees meer: stellingwerf.nl

Popup 300x200

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200

donderdag 13 juni 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan voor het gasveld Pieterzijl-Oost. Op grond van de uitgebrachte adviezen van onder andere het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging, de Mijnraad en de betrokken overheden is er geen grond om de winning uit dit gasveld te weigeren. (Rijksoverheid, 12 juni)

Lees meer: rijksoverheid.nl

donderdag 13 juni 2019

Veel kinderen gaan komend weekend op pad om het waterleven in slootjes onder de loep te nemen. Dat wordt voor de tweede keer gecombineerd met een nationaal slootjesonderzoek. De waterkwaliteit houdt niet over, blijkt uit de resultaten van vorig jaar. (H2O Waternetwerk, 12 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 13 juni 2019

Bij meer dan de helft van drinkwaterwinningen in Overijssel voldoet de kwaliteit niet aan de doelstelling. Oorzaken zijn natuurlijke omstandigheden, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Volgens de Rekenkamer Oost Nederland moet Overijssel beter toezicht houden. (Tubantia, 13 juni)

Lees meer: tubantia.nl

donderdag 13 juni 2019

Waterschap Zuiderzeeland legt de laatste hand aan het verwijderen van de grote kroosvaren uit het water in de Atolwijk in Lelystad. De uitheemse waterplant vormde hier een zeer dichte laag waardoor vissen en andere waterplanten geen zuurstof meer kregen. (Flevo Post, 12 juni)

Lees meer: flevopost.nl

donderdag 13 juni 2019

Voordat woonwijk Essenvelt in Middelburg er kan komen, laat de gemeente eerst een bodemonderzoek uitvoeren. In de grond wordt onder meer wordt gezocht naar niet-gesprongen vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. (Omroep Zeeland, 12 juni)

Lees meer: omroepzeeland.nl

woensdag 12 juni 2019

Het kabinet houdt vast aan het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op sportvelden dat volgend jaar moet ingaan. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wijst erop dat er in 2015 met sportverenigingen is afgesproken dat in 2020 gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden alleen worden gebruikt in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. (Groene Ruimte, 11 juni)

Lees meer: groeneruimte.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

woensdag 12 juni 2019

Energiebedrijf Vattenfall, voorheen NUON, wil naar aardwarmte zoeken bij Berltsum. Het aantal geothermieprojecten in Fryslân is daarmee groeiende. Dat leidt bij Drachten al tot concurrentie. (Friesch Dagblad, 11 juni)

Lees meer: frieschdagblad.nl

woensdag 12 juni 2019

Een groot wetenschappelijk team onder leiding van de Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar de daling van de Nederlandse bodem. Ze krijgt er 5 miljoen euro voor vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. (AD,  12 juni)

Lees meer: ad.nl

woensdag 12 juni 2019

Om het risico op schade voor de omgeving te beperken, moeten Gasunie en Vitens bij de voorbereidingen voor de aanleg van de A15 tussen Zevenaar en Duiven voldoen aan aanvullende eisen. (De Gelderlander, 12 juni)

Lees meer: gelderlander.nl

Banner 2.0 300200

20190606 Tauw Ervaren velmedewerkers 300x200

bbf 300x200