donderdag 22 augustus 2019

SLIEDRECHT De door de PvdA Sliedrecht georganiseerde wekelijkse actie Retour Afzender heeft blijkbaar in Den Haag tot verhoogde aandacht voor dit vervuilingsprobleem geleid. (Het Kompas Sliedrecht, 21 augustus)
Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

donderdag 22 augustus 2019

Via STOWA is de Rekentool Waterbalans beschikbaar gesteld. Waterschappen kunnen deze gebruiken om inzicht te krijgen in in de ecologische waterkwaliteit en om maatregelen te definiëren ter verbetering van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 21 augustus)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

woensdag 21 augustus 2019

Het Hoogheemraadschap Delfland stopt - voorlopig - met het stimuleren van vergroeningsmaatregelen in de buitenruimte. Delfland werd afgelopen half jaar zo veel groene daken, klimaatbestendige tuinen en regentonnen rijker, dat de beschikbare subsidiepot is uitgeput. (Schiedam 24, 20 augustus)
Lees meer: schiedam24.nl

dinsdag 20 augustus 2019

De aanleg van warmtenetten, zwaardere stroomkabels en de vervanging van rioolbuizen leveren problemen op onder de Nederlandse grond. De bodem zit nu al overvol met leidingen en kabels. Extra graafwerk gaat veel overlast geven en zal meer schade veroorzaken. (Algemeen Dagblad, 20 augustus)
Lees meer: ad.nl

dinsdag 20 augustus 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SDE+-subsidie toegekend aan het aardwarmteproject aan de Lange Kruisweg in Maasdijk. Het verkrijgen van de subsidie is een belangrijk onderdeel in de verdere ontwikkeling van dit project, hiermee komt de realisatie een stap dichterbij. (AgriHolland, 19 augustus)
Lees meer: agriholland.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 20 augustus 2019

Windmolens zijn niet populair in de provincie. Maar in Groningen duiken nu molens op die wel de lokale goedkeuring wegdragen. Ze zijn van hout, slechts 15 meter hoog en lekker rustig. (NRC, 19 augustus)
Lees meer: nrc.nl

dinsdag 20 augustus 2019

Twee feestzalen en een schuur zijn vannacht in vlammen opgegaan bij het Vakantiepark Eigen Wijze aan het Schoterpad bij Bant. Daarbij is enige asbest vrijgekomen, maar volgens metingen van de brandweer ligt dat op 2 meter rond het uitgebrande complex. Dat gebied is dan ook afgezet. Niemand raakte gewond. (De Stentor, 20 augustus)
Lees meer: destentor.nl

dinsdag 20 augustus 2019

Amper een halve dag graven in de bodem van het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel en nu al worden talloze resten van menselijke skeletten zichtbaar en muurtjes van wellicht de oude kerk of van knekelkamertjes. (Brabants Dagblad, 20 augustus)
Lees meer: bd.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast

maandag 19 augustus 2019

Huizen moeten van het gas af en worden verduurzaamd is afgesproken in het klimaatakkoord. Daar komen subsidies voor. Maar geld is helemaal niet het grootste probleem, constateert Daphne van Paassen, een jaar nadat ze is begonnen met het verduurzamen van haar stadswoning uit 1895. (Volkskrant, 16 augustus)
Lees meer: volkskrant.nl

maandag 19 augustus 2019

Huizen in het oude centrum van Buren zakken weg. Sommigen langzaam, maar op andere adressen bedraagt de daling wel een centimeter per jaar. Zo heeft de ene bewoner lelijke scheurtjes en kampt de ander met forse groeven in de muren. (Gelderlander, 17 augustus)
Lees meer: gelderlander.nl

maandag 19 augustus 2019

Op vijf locaties in Haarlemmermeer en een in Zandvoort ligt vervuilde grond die niet onder controle is. (Haarlems Dagblad, 16 augustus)
Lees meer: haarlemsdagblad.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws